Oplysning om datasikkerhed ved brug af Arbejdstilsynets APV-værktøj

Virksomhedens data hostes hos Statens-IT, der beskytter jeres data og sørger for backup. I skal som virksomhed være opmærksom på, at det er jeres eget ansvar at overholde reglerne om registrering af personfølsomme data i APV-værktøjet. 

Dataansvar
Som virksomhed er I ved brug af Arbejdstilsynets APV-værktøj dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, som I foretager når I udarbejder en arbejdspladsvurdering (APV) og handleplan. I er som virksomhed ligeledes ansvarlig for at de registreredes rettigheder overholdes i forhold til behandling af de personoplysninger, som I foretager.

Data, som I skriver ind i Arbejdstilsynets APV-værktøj opbevares på en server, der ligger hos Statens IT. Arbejdstilsynet har ikke direkte adgang til data i APV-værktøjet. Hvis en adgang til APV-værktøjets data er nødvendig, skal Arbejdstilsynet have adgang gennem Statens IT.

Arbejdstilsynet er dataansvarlige for opbevaring af data og for at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau for APV værktøjet, der passer til de identificerede risici for behandlingen.

Opmærksomhed på oplysninger i APV værktøjet
Ved indtastning af oplysninger i APV-værktøjet indgår der fritekstfelter, som giver mulighed for at uddybe enten et problem eller løsningen på problemet. I skal derfor være opmærksomme på ikke at indføre personhenførbare oplysninger i disse fritekstfelter.

Sletning af oplysninger og brugerkonti
I kan selv slette de oplysninger, som bliver opbevaret i Arbejdstilsynets APV-værktøj via arkivet.

Ønsker I at få slettet jeres brugerprofil, skal I anmode om dette ved at kontakte Arbejdstilsynet på: at@at.dk.

Indsamling af statistik
Arbejdstilsynet indsamler statistik om brug af værktøjet med henblik på at forbedre funktionalitet og brugervenlighed. Oplysninger i statistikken er anonyme og kan ikke kobles til den enkelte virksomhed.

Kontakt for mere information

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@bm.dk
  • På telefon: 72 20 50 00 
  • Ved brev: Holmens Kanal 20, 1060 København K, att. ”databeskyttelsesrådgiver”